آلودگی صوتی چاقمان کرده؟

خانه » اخبار » آلودگی صوتی چاقمان کرده؟

آلودگی صوتی چاقمان کرده؟

آلودگی صوتی چاقمان کرده؟

 • تحقیقات جدید نشان داده سر و صدای ترافیک می تواند روی چاقی تاثیر بگذارد.
 • قرار گرفتن در معرض ترکیبی از ترافیک جاده، راه آهن، و سر و صدا هواپیما می تواند تبدیل به معضلی شود که آن را چاقی مرکزی می گویند، و یکی از خطرناک ترین انواع چاقی در بدن است.
 • این تحقیق روی ۵۰۷۵ نفر از مردم سوئد انجام گرفت و هدف آن یافتن رابطه ی آلودگی صوتی با چاقی در افراد بود. محققان این کار را با استفاده از آمار رسمی ترافیک جاده و راه آهن و سطح نویز آنها انجام دادند. این اطلاعات شامل سطح زمین ها، ارتفاع ساختمان ها، و محدودیت سرعت بود که از ۵ شهرداری جمع آوری شد. همچنین محققان داده های فرودگاه اصلی استوکهلم را که سر و صدای خطوط هوایی را نشان میداد نیز مورد بررسی قرار دادند.
 • تمام شرکت کنندگان در این تحقیق عضو برنامه پپیشگیری از دیابت استوکهولم بودند. برنامه ای که به دنبال شناسایی عوامل خطر برای جلوگیری از پیشرفت دیابت و مقابله درست با آن بود.
 • بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ زمانی که این افراد بین سنین ۴۳ و ۶۶ بودند، پرسش نامه مفصلی را در مورد سبک زندگی، وضعیت فعلی سلامت، سطح پریشانی روانی، فشار بی خوابی و کار کامل کردند. همچنین از آنها در مورد آلودگی صوتی محیطی از جمله ترافیک جاده ها، قطارها، هواپیماها پرسیده شد.
 • سپس تحت معاینه هایی قرار گرفتند که شامل تست فشار خون، آزمایش دیابت، مقدار چربی مرکزی بدن و چاقی کلی می شد. محققان محاسبه کردند که بیش از نصف این افراد به صورت مرتب در معرض سر و صدای ترافیک در حدود ۴۵ دسی بل بودند، یک بیستم این افراد در در معرض صدای قطار ها با همین مقدار قدرت بودند و حدود ۱۱۰۸ نفر نیز در معرض صدای هواپیما ها بودند که بیش از ۴۵ دسی بل بود.
 • در کل بیش از نصف این افراد در معرض یک منبع سر و صدا ( سر و صدای ترافیک ) بودند، ۱۵ درصد آنها دو منبع و ۲ درصد این افراد در معرض هر سه نوع سر و صدا بودند. حدود ۳۰ درصد این افراد در معرض آلودگی صوتی کمتر از ۴۵ دسی بل بودند که مضر به حساب نمی آید.
 • تجزیه و تحلیل این اطلاعات رابطه ای بین سرو صدای ترافیک جاده ای و BMI نشان نداد. اما بین سر و صدای ترافیک جاده ای و دور کمر رابطه ای وجود داشت. با اضافه شدن هر ۵ دسی بل به آلودگی صوتی ۰٫۲۱ سانت نیز به دور کمر افراد اضافه شده بود، اگرچه این رابطه فقط بین زنان معنی دار بود.
 • در مردان این رابطه خود را به شکل دیگری نشان می داد، یعنی با اضافه شدن هر ۵ دسی بل به آلودگی صوتی ۰٫۱۶ سانت به دور ران آنها اضافه شده بود.
 • بیشترین تاثیر در چاقی میانه بدن شامل آلودگی صوتی حاصل از هواپیماها می شد و پس از آن آلودگی صوتی ترافیک جاده ای بیشترین تاثیر را داشت. محققان متوجه شدند هر چقدر فرد در معرض منابع آلودگی صوتی بیشتری قرار بگیرد خطر چاقیش نیز بیشتر می شود. در این تحقیق بسیاری از شاخص ها مد نظر قرار گرفته نشده است اما با توجه به نتایج می توان آلودگی صوتی محیط را نیز دلیل دیگری برای پیشرفت چاقی دانست.

کاری از گروه ترجمه به اندام ( دکتر کرمانی )

منابع:

 

A. Pyko, C. Eriksson, B. Oftedal, A. Hilding, C.-G. Ostenson, N. H. Krog, B. Julin, G. M. Aasvang, G. Pershagen. Exposure to traffic

noise and markers of obesity. Occupational and Environmental Medicine, 2015; DOI: 10.1136/oemed-2014-102516

امتیاز کاربرها
  به اشتراک بگذارید

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*