ثبت نام و دریافت رژیم غذایی راهنمای ثبت نام 32143-025

می خواهم تجدید کنم

در صورتی که بیش از سه ماه وارد سامانه رژیم نشده باشید ،می توانید دوره سه ماهه جدیدی را تجدید کنید.

 
105/000 تومان
تجدید دوره رژیم لاغری(می خواهم لاغر شوم)
دوره              اینترنتی
هزینه تجدید             105000تومان
 
85/000 تومان
تجدید دوره رژیم چاقی(می خواهم چاق شوم)
دوره              اینترنتی
هزینه تجدید             85000تومان
-