2.9/5 - (32 امتیاز)

همه جـا همراه شما هستیم...

نرم افزار موبایلی رژیم غـذایی دکتر کـرمانی

بِه انـدام دکتر کرمانی معجــزه ای برای چــاق‌ها و لاغـرها

یک نرم افزار آنلاین هوشمند که با استفاده از وضعیت جسمانی شما، برنامه غذایی، جهت کاهش یا افزایش وزن ارائه می دهد. این برنامه برای حفظ و بهبود سلامت جسمانی شما طراحی شده است.

خــدمات اپلیکیشــن دکترکرمانی

دوره‌های رژیم غذایی سه ماهه (6 دوره دو هفته‌ای) دسترسی دائم به برنامه غذایی
بررسی دو هفته یکبار وضعیت جسمی و روحی فرد توسط مشاور انتخاب غذای دلخواه برای هر روز شما
پشتیبانی 12 ساعته توسط مشاورین تغذیه لیست غذایی مطابق با سفره غذای خانواده
لحاظ کردن بیماری‌های احتمالی فرد رژیم گیرنده
دسترسی دائم به برنامه غذایی
دسترسی دائم به برنامه غذایی
دسترسی دائم به برنامه غذایی
دسترسی دائم به برنامه غذایی

کاهـش وزن؛ یکـبار و برای همیـشه

معرفی رکورداران رژیم غذایی دکتر کرمانی همراه ویدیو مصاحبه

دریافت نرم افزار اندروید رژیم غـذایی دکتر کـرمانی