محمدعلی زمانی رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 92 کیلو وزن پایانی: 76 کیلو میزان کاهش وزن: 16 کیلو

قرص‌های لاغری آخر کار دستم داد!

ادامه مطلب
مهدی خاکساری رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 120 کیلو وزن پایانی: 101 کیلو میزان کاهش وزن: 19 کیلو

جای این رژیم روی سر ماست!

ادامه مطلب
فروغ السادات للهی رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی وزن اولیه: 114 کیلو وزن پایانی: 80 کیلو میزان کاهش وزن: 36 کیلو

کلی تحقیق کردم تا به این رژیم رسیدم!

ادامه مطلب
حدیثه امیربیگی رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی وزن اولیه: 82 کیلوگرم وزن پایانی، 63 کیلوگرم میزان کاهش وزن: 19 کیلو

رژیم دکتر کرمانی خیلی کامل و بی‌نقصه!

ادامه مطلب
حمید جافری رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 133 کیلوگرم وزن پایانی: 96 کیلوگرم کاهش وزن: 37 کیلوگرم

تغییر از بشقاب غذامون شروع می‌شه!

ادامه مطلب
احمد علی حفیظی رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 123.5 وزن پایانی: 101 میزان کاهش وزن: 22.5

دوست دارم دکتر کرمانی عکس لاغریم رو ببینه!

ادامه مطلب
محمد بوریایی رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی وزن اولیه: 90 کیلو گرم وزن پایانی: 76 کیلوگرم میزان کاهش وزن: 14 کیلو

ذائقه‌ها تو رژیم دکتر کرمانی حرف اول رو می‌زنه!

ادامه مطلب
لیلا ابیضی رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 97 کیلوگرم وزن پایانی: 67 کیلو گرم میزان کاهش وزن: 30 کیلو

وقتی خودمو تو آینه می‌بینم، کیف می‌کنم

ادامه مطلب
شیرین احمدی رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی وزن اولیه: 132 کیلو وزن پایانی: 104 کیلو کاهش وزن: 28 کیلو

وقتی بقیه تونستن چرا من نتونم؟

ادامه مطلب
علی قربانی رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی وزن اولیه: 105 کیلو وزن پایانی: 70 کیلو کاهش وزن: 35 کیلو

به لطف رژیم دکتر کرمانی از عمل جراحی خلاص شدم!

ادامه مطلب
هادی بیدار رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 95 کیلو وزن پایانی: 82 کیلو کاهش وزن: 13 کیلو

رژیم دکتر کرمانی بهترین اتفاق زندگیم بود!

ادامه مطلب
کارولین عاشق رکورددار دکتر کرمانی وزن قبل از رژیم: 74 کیلو وزن پایانی: 62 کیلو کاهش وزن: 12 کیلو

آمادگی ذهنی، اولین قدم رژیمه!

ادامه مطلب