اخبار

من قاتل شکمتان هستم

بعید است کسی در جامعه ما باشد و نام دکتر کرمانی به گوشش نخورده باشد بخصوص کسانی که با مشکل چاقی روبه رو هستند. دکتر محمد صادق کرمانی با هر متر و معیاری مطرح ترین و شناخته شده ترین پزشک تغذیه ایرانی است که رکورد خارق العاده درمان 400 هزار فرد چاق را در اختیار […]

چاپ هفتاد و ششم

چاپ هفتاد و ششم کتاب معجزه ای برای چاقها این کتاب از چاپ اول آن فقط در اختیار مشترکین برنامه دکتر کرمانی قرار میگرفته و فروش آزاد ندارد.  

دزدان در کمین هستند… مواظب باشید

بنده  (دکتر کرمانی ) در چند ماه اخیر  مطلع شدم که بیش از صد سایت شیادی شروع به فعالیت کرده اند که ادعا می کنند کتاب های دکتر کرمانی ( بخصوص کتاب معجزه ای برای چاق ها ) را  به فروش می رسانند وآن را از طریق پست می فرستند ….. از آنجا که تنها چاپخانه نینوا کتابهای بنده […]