رکوردداران

مصاحبه با آقای زند یکی از افراد موفق در برنامه رژیمی دکتر کرمانی

نام :  هومن نام خانوادگی: زند سن : 20 سال وزن اولیه : 120 کیلو گرم وزن پایان : 89 کیلو گرم مقدار کاهش وزن 31 کیلو گرم مدت برنامه: 6 ماه استان :تهران تاریخ پایان :هنوز در برنامه حضور دارند. سوال از وضعیت چاقی خانواد خود بگویید . در خانواده ی ما پدرم استعداد […]