ثبت نام و دریافت رژیم غذایی راهنمای ثبت نام 32143-025

خداشناسی

یک غریبه

در سال 1347 هـ ش دانشجوی سال سوم دانشکده پزشکی بودم . پیش از غروب روز جمعه همراه چهار تن از همکلاسان برای ادای نماز مغرب به سوی تنها مسجد شیعه ها در منطقه فیصلیه موصل رفتیم ؛ هم برای استراحت ( پس از درس های سنگین دانشکده پزشکی ) و هم ادای نماز مغرب […]