وزن دلخواه

اتفاقات غافلگیر کننده ای که با کاهش وزن برایتان رخ می دهد

اگر به تازگی برنامه غذایی تان را شروع کرده اید و یا در میانه راه هستید می توانید هم منتظر تغییرات جالبی باشید و هم تغییرات جالبی را برای خود رقم بزنید. یادداشت برداری کمک می کند در یک دفترچه برای خود بنویسید چه چیز مهمی خارج از غذا باعث می شود احساس راحتی و […]