آمادگی برای کاهش وزن

نقشه راه تغییر ؛ انواع طرز فکر

دو نوع نگاه که مسیر نتایج ما را مشخص می کند؟   فایل صوتی شماره ۱۰ نقشه راه تغییر ؛ انواع طرز فکر   انواع طرز فکر ؛ بحث امروز درباره طرز فکر است تا بدانید طرز فکر شما در کدام دسته قرار می گیرد. هر چقدر شناخت شما از خودتان بیشتر باشد با سرعت […]

نقشه راه تغییر ؛ تثبیت عادت های درست خوردن (۱)

سه راهکار برای تثبیت عادتها؛ آمادگی، افزودن و قول دادن   فایل صوتی شماره ۷ نقشه راه تغییر ؛ تثبیت عادات درست خوردن (۱)   تثبیت عادت ؛ همانطور که در جلسات قبلی عادت ها را شناختیم و عادت جدیدی را برای خودمان انتخاب کردیم اکنون در این جلسه یاد می گیریم چگونه آن را تثبیت […]

نقشه راه تغییر ؛ مسیر عصبی

چگونه عادتهای جدید خوردن در مغز جایگزین عادتهای قدیمی می شود؟   فایل صوتی شماره ۲ نقشه راه تغییر ؛ مسیر عصبی   مسیر عصبی ؛ تصورکنید اگر عادتها نبودند چه اتفاقی می افتاد؟ مثلا هر روز برای رانندگی کردن مجبور بودیم همان انرژی، زمان و دقتی که هنگام امتحان گواهینامه صرف کردیم دوباره شروع […]

آمادگی ذهنی

زندگی بازخورد نگرش ماست. ما ناخواسته بیشتر اوقات درگیر افکار منفی و نادرست می شویم. نگرش منفی مانع لذت بردن ما از زندگی و دستیابی به موفقیت می شود. بهترین راه برای تغییر نگرش ایجاد عادتهای مثبت روزانه و مثبت کردن ذهن می باشد. اولین سوال که در ذهن افراد بایستی مرور شود این است […]