اراده در کاهش وزن

جبران پرخوری

جبران پرخوری از زبان دکتر کرمانی ؛ اگه یه روز پرخوری کردیم …

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن

رژیم دکتر کرمانی تنها رژیمی بود که بهش پایبند بودم.

ادامه مطلب

به خاطر چاقی از جمع دوستام فراری بودم.

ادامه مطلب

وقتی محمدرضای ۱۸۶ کیلویی تونست، یعنی تو هم می تونی

ادامه مطلب

راه های کاهش وزن ؛ ۴ راهکار برای لاغری بدون نیاز به اراده

ادامه مطلب
اراده در کاهش وزن

اراده در کاهش وزن

ادامه مطلب

اراده خود را قوی کنیم

ادامه مطلب