الهام بخش

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان فقط آسیب فیزیکی نیست!

ادامه مطلب
چطور برای ورزش و کاهش وزن به خودتون انگیزه بدید؟

چطور برای ورزش و کاهش وزن به خودتون انگیزه بدید؟

ادامه مطلب
انگیزشی: وقتی فلج مغزی هم نمی تواند مانع رسیدن به هدف شود!

انگیزشی: وقتی فلج مغزی هم نمی تواند مانع رسیدن به هدف شود!

ادامه مطلب
برای داشتن یه هدف مناسب، این 4 نکته رو رعایت کنید رژیم دکتر کرمانی

برای داشتن یک هدف مناسب، این ۴ نکته را رعایت کنید

ادامه مطلب
کسی که هدف دارد، هیچ توجهی به وسوسه های مسیر نمی کند... الهام بخش

وسوسه

ادامه مطلب
هیچ اثر شاهکاری، تا به امروز توسط هنرمندی تنبل ساخته نشده... الهام بخش

اثر شاهکار

ادامه مطلب
پرنده هایی که روی شاخه نشستن هرگز ترس از شکستن شاخه ندارند... زیرا اعتماد آنها به شاخه ها نیست ، بلکه به بالهایشان است... همیشه به خودت اعتماد کن،خودت را باور کن...

خودت را باور کن…

ادامه مطلب
موفقیت، خودِ مسیرِ نه مقصد کاهش وزن دکتر کرمانی

موفقیت خودِ مسیرِ نه مقصد

ادامه مطلب
از تنها چیزی که باید بترسیم خود ترس است...

از تنها چیزی که باید بترسیم…

ادامه مطلب
برای آنچه که باور دارید، ایستادگی کنید حتی اگر به معنای تنها ایستادن باشد...

ایستادگی…

ادامه مطلب
افراد غمگین بر آنچه از دست می دهند، تمرکز می کنند اما افراد شاد بر آنچه دارند، تمرکز می کنند...

تمرکز…

ادامه مطلب
از زمانتان هوشمندانه استفاده کنید! الهام بخش دکتر کرمانی

از زمانتان هوشمندانه استفاده کنید!

ادامه مطلب