انگیزه کاهش وزن

خانمی که به خاطر اضافه وزن از دانشگاه محروم شد!

چند بار تا حالا به خاطر اضافه وزن از چیزایی که دلتون می خواسته گذشتید؟ چند بار تا حالا راننده به خاطر چاقی کرایه ی دو نفر رو ازتون گرفته؟ چقدرکنایه های اطرافیان رو شنیدین و تو خلوتتون عذاب کشیدین؟ اصلا چقدر تا حالا متوجه نگاه های سنگین دیگران به خودتون شدین؟ وقتشه دیگه مثل […]

نقشه راه تغییر ؛ تشخیص و ثبت عادت ها

سه گام اساسی برای شناسایی عادتهای مرتبط با خوردن   فایل صوتی شماره ۴ نقشه راه تغییر ؛ تشخیص و ثبت عادت ها   تشخیص و ثبت عادت ها ؛ وقتی می خواهیم تغییر کنیم اول باید خود را بشناسیم. سقراط می گوید: «خودت را بشناس». اولین قدم برای شروع تغییر شناخت است. آیا همه عادت […]

نقشه راه تغییر ؛ مسیر عصبی

چگونه عادتهای جدید خوردن در مغز جایگزین عادتهای قدیمی می شود؟   فایل صوتی شماره ۲ نقشه راه تغییر ؛ مسیر عصبی   مسیر عصبی ؛ تصورکنید اگر عادتها نبودند چه اتفاقی می افتاد؟ مثلا هر روز برای رانندگی کردن مجبور بودیم همان انرژی، زمان و دقتی که هنگام امتحان گواهینامه صرف کردیم دوباره شروع […]

نقشه راه تغییر ؛ عادت چیست؟

فایل صوتی شماره ۱ نقشه راه تغییر ؛ عادت چیست؟   عادت چیست؟ آیا تابه حال  فکر کرده اید چرا بعضی از رفتارها را بدون اینکه متوجه آن باشید، انجام می دهید؟ یا اصلا چگونه کارهای پیچیده مانند تایپ ده انگشتی، خواندن و نوشتن و یا رانندگی را بعد از مدتی بدون نگرانی و با […]

چقدر طول می کشد تصمیم بگیرید تا تغییر ایجاد کنید؟

این ویدئو داستان عقابی است که به طور اشتباهی در کنار گروهی از مرغ ها بزرگ شده و از ماهیت وجودی خودش بی خبر است، تا اینکه یک روز عقابی را در آسمان می بیند و از یکی از مرغ ها درباره  واقعیت های وجودی عقاب ها صحبت می کند و آشنا می شود. شخصیت […]

ساختن زندگی

آنکه با زندگی می سازد، زندگی را می بازد با زندگی نساز، زندگی رو بساز

آگاهی هر فرد…

آگاهی هر فرد، شاید به دیگران سرایت نکند اما قطعا اسباب روشنایی همگانی می گردد…

مثبت و صبور باشید…

مثبت و صبور باشید و بر روی خواسته تان پافشاری کنید…

خوبی کنید

خوبی کنید و خوبی به سراغ شما خواهد آمد