انگیزه کاهش وزن

اتفاقات مثبت

مثبت فکر  کنید اتفاقات مثبت حتما اتفاق خواهد افتاد…

چگونه آرام، بالغ و سازنده باشیم؟

بسیاری از مشکلاتی که در زندگی داریم به خاطر عدم آرامش و کم تحملی مان است. در بحث اگر یکی نظر مخالفمان را داشته باشد کار را به غرور می کشانیم و ممکن است دعوایمان شود. چه چیزهایی می توانند آسودگی، بلوغ و آرامش درونی را وارد زندگی مان کنند؟ هر چیزی که روی آن […]

چرا شروع کردی …

هر وقت خواستی تسلیم بشی به این فکر کن که چرا شروع کردی …