بذر کتان

بهترین مزایای بذر کتان چیست؟

سالهای زیادی است که همه مردم از بذر کتان به خاطر خواص مفیدش برای سلامتی استفاده می کنند، حتی در تاریخ هم افرادی مانند شارل بزرگ  استفاده از آن را به نزدیکانشان توصیه می کردند پس جای تعجب نیست که به آن لقب  Linum usitatissimum یعنی مفیدترین را داده اند.   تحقیقات انجام گرفته بر […]