به اندام

سامانه پرسش و پاسخ آنلاین تیکت

  پشتیبانی و حمایت از کاربران، یکی از ضروری ترین معیارهای باقی ماندن شرکت ها در عرصه رقابت است. سیستم تیکت به عنوان یک ارتباط تضمین شده آنلاین و بدون تاخیر، ارتباط کاربران با واحد پشتیبانی را فراهم نموده است و بهترین خدمات را ارائه می دهد.   مجموعه به اندام دکتر کرمانی نیز توانسته […]

خدمتی دیگر از نرم افزار رژیم به اندام:

رژیم تثبیت وزن به اندام راه اندازی شد   اگر دوباره به همان مقدار وزن اولیه برگردم، چکار کنم؟! این، سوالی است که بسیاری از رژیم گیرنده ها در میانه راه رژیم از خودشان می پرسند. بیایید با هم رو راست باشیم: شما اگر بهترین کاهش وزن را هم داشته باشید اما وزنتان را در […]