بی اشتهایی عصبی

اختلالات تغذیه چیست؟ (راهنمای کامل)

اختلالات تغذیه چیست؟ اختلال در تغذیه، نوعی بیماری است که فرد را به سمت پرخوری، گرسنگی دادن به خود یا دیگر رفتارهای ناسالم تغذیه ای که مربوط به غذا و وزن بدن می شود، سوق می دهد. این اختلالات _ پرخوری، بی اشتهایی عصبی، بولیمیا _ عادات بد ساده ای نیستند. این مشکلات با زندگی […]

چگونه گردو می تواند جلوی اشتها را بگیرد؟

هرکسی ممکن است گاه و بی گاه دچار هوس غذایی شود. و چنین میل شدیدی گاهی می تواند اراده قوی ترین رژیم گیرنده ها را نیز در هم بشکند. اما ثابت شده است یکی از غذاهایی که در بیشتر آشپزخانه ها پیدا می شود این توانایی را دارد که هوس های غذایی را فرو بنشاند […]