تخم کدو

خواص و مزایای دانه های معروف

از دانه ی چیا تا آفتابگردان، این عجایب کوچک تقویت کننده های عالی مواد مغذی هستند. این دانه های کوچک آنقدر قوی هستند که می توانند یک جنگل بسازند، پس تاثیری به همین شکل قوی روی بدن دارند. در درون پوسته ی سخت دانهT جنینی نهفته شده و توسط مواد مغذی که به رشد آن […]