تعیین هدف

با هدف گذاری برای کاهش وزن به اندام ایده آل برسید

امروز می خواهیم در مورد نحوه هدف گذاری برای کاهش وزن صحبت کنیم. خیلی چیزها در زندگی برای خودمان در نظر گرفتیم که می خواهیم به آن برسیم ولی در حد رویا باقی ماندند. گاهی اوقات در خواب می بینیم که به هدفمان رسیدیم اما برای کاهش وزن خواب هم نمی بینیم. با خودمان فکر […]

از تصمیمات اشتباه و فرصت های از دست رفته جلوگیری کنید

بررسی مواقعی در زندگی پیش می آید که به دلیل یک انتخاب اشتباه در گذشته دچار مشکل می شوید. اما برای جلوگیری از این اتفاق همچنان امیدی هست! می توانید با فکر کردن به خود آینده تان از تصمیمات اشتباه و فرصت های از دست رفته جلوگیری کنید. برای مثال خود آینده ی شما از […]