تغییر

نقشه راه تغییر ؛ نحوه تغییر عادت ها ۱

پنج سوال و یک راهکاری که شما را از چنگال عادتهای غلط آزاد میکند   فایل صوتی شماره ۵ نقشه راه تغییر ؛ نحوه تغییر عادت ها ۱ نحوه تغییر عادت ها ؛ برای تغییر عادت ها چهار راهکار داریم که امروز دو مورد از آن را بررسی می کنیم. تا حالا دقت کردید گاهی […]

تصمیم