تناسب اندام

سه قـدم اصـلی در کاهش وزن و تنـاسب انـدام

قدم اول: هـدف خـود را تعییـن کنیـد وقتی که قصد سفر می کنید، مطمئناً باید مقصدی مناسب و دست یافتنی برای سفر خود تعیین کنید تا در کمترین زمان ممکن بتوانید به مقصد معین برسید. کم کردن وزن نیز از همین قانون پیروی می کند. در صورتی که می خواهید به وزن ایده آل خود […]

اهمیت تناسب اندام

چرا اینقدر مهم است که تناسب اندام خود را حفظ کنیم؟ تناسب اندام نه تنها وزن شما را پایین نگه میدارد و باعث میشود بدنی کشیده و انعطاف پذیر داشته باشید، بلکه نقش مهمی در حفظ سلامت بدن دارد. بارها و بارها ثابت شده است که تمرینات ورزشی منظم، رژیم غذایی معقول و غنی از […]