تنوع غذایی در رژیم

تنوع غذایی در رژیم غذایی دکتر کرمانی فوق العاده بود

تنوع غذایی در رژیم غذایی دکتر کرمانی فوق العاده بود مصــاحبه اختصاصی با محمد صادق ناصری جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی محمدصادق ناصری 18 ساله از تهران هستم. وزن اولیه ام 104 کیلوگرم بود و با رژیم دکتر کرمانی موفق شدم به 75 کیلوگرم برسم.  الان هم در مرحله تثبیت وزن قرار دارم. همه [...]

کدام لیست برای رژیم بهتر است ؟

    لینک دانلود