توصیه رکورددار رژیم لاغری

به خاطر اضافه وزن استخدامم نمی کردن

ادامه مطلب

غرورم زمانی شکست که دوستام به خاطر چاقی منو دست انداختن

ادامه مطلب

درمان کبد چربم رو مدیون دکتر کرمانی هستم

ادامه مطلب

خانمی که به خاطر اضافه وزن از دانشگاه محروم شد!

ادامه مطلب
روح الله گودرزی - قهرمان کاهش وزن رژیم دکتر کرمانی

فکر سلامتی و تناسب اندام بهم انگیزه می ده

ادامه مطلب
فاطمه احمدی - قهرمان کاهش وزن رژیم آنلاین دکتر کرمانی

بعد از لاغر شدن همه فکر می کردن جراحی کردم

ادامه مطلب
سمیه یوسف زاده - رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

دیگه برای لباسایی که تو ویترین مغازه می بینم حسرت نمی خورم

ادامه مطلب
ثنا ترکمانی پور - رکورردار کاهش وزن دکتر کرمانی

کاهش وزن باعث شد به تمام آرزوهایی که داشتم برسم

ادامه مطلب

با رژیم تثبیت مطمئنم که دیگر وزنم بر نمی گردد

ادامه مطلب
راحله خصوصی -رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

در رژیم دکتر کرمانی محرومیتی وجود ندارد

ادامه مطلب
محمد حسن زاده - رکورددار کاهش وزن

با رژیم دکتر کرمانی فهمیدم که چقدر عادات غذایی غلط داشتم

ادامه مطلب
گیتا محرمی - رکورددار رژیم آنلاین دکتر کرمانی

اولین باری که عدد روی ترازو را دیدم باور نمی شد که لاغر شدم

ادامه مطلب