خشم

چرا برای بعضی ها، خشم و گرسنگی یک معنا دارد؟

اگر میل به خوردن یک شیرینی باعث می شود تبدیل به یک هیولا شوید، ممکن است از مشکلی به نام ” Hanger ” رنج ببرید ( ترکیب hungry ” گرسنگی ” و angry ” خشم ” این کلمه را تشکیل داده ). در این شرایط فرد هنگام گرسنگی به صورت ناخود آگاه خشمگین می شود. […]