رژیم لاغری آنلاین

یک روزه چاق نشده ایم که یک روزه لاغر شویم!

یک روزه چاق نشده ایم که یک روزه لاغر شویم! مصــاحبه اختصاصی با خدیجه واحدی جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی از 24 سالگی به علت خوردن داروهای کورتون دچار اضافه وزن شدم. از 40 سالگی دیگر متوجه شدم اضافه وزن برایم ایجاد ناراحتی کرده است و بیماری های بیش از حد، وزنم را بالا [...]