رکوردداران کاهش وزن

رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

بزرگترین هدفی که بهش رسیدم ازبین رفتن زانو درد و کبد چربم بود.

ادامه مطلب
محمد حسن زاده - رکورددار کاهش وزن

با رژیم دکتر کرمانی فهمیدم که چقدر عادات غذایی غلط داشتم

ادامه مطلب

هیچ چیز لذت بخش تر از ارقام ترازو نیست!

ادامه مطلب
هدف امسالم، رسیدن به وزن ایده آل است

هدف امسالم، رسیدن به وزن ایده آل است

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن

در رژیم دکتر کرمانی، تمام غذاهای دلخواهم را می خوردم

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن

هرگز فکر نمی کردم بتوانم این مقدار کاهش وزن داشته باشم

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن

محمد روشن

ادامه مطلب
رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی

با انرژی و اعتماد به نفس بالا لباس می پوشم

ادامه مطلب