رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

مصاحبه با آقای آرمان گرگینی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 38 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 127 کیلو؛ وزن نهایی: 89 کیلو

تو مهمونی و سفر رژیمم رو با خودم می‌بردم

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای محمدرضا حسین زاده، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 26 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 168 کیلو؛ وزن نهایی: 142 کیلو

قبل از اینکه کوه بیماری‌ها بشم، دکتر کرمانی به دادم رسید!

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم زینب هیزمی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 25 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 126 کیلو؛ وزن نهایی: 101 کیلو

به خاطر اضافه وزن از زیارت امام حسین محروم شدم!

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای ساسان تاکی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 30 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 115 کیلو؛ وزن نهایی: 85 کیلو

حالا دیگه عاشق خودم هستم

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم زهرا تیموری، رکورددار رژیم بارداری دکتر کرمانی با 1 کیلو کاهش وزن | وزن قبل از باداری: 53 کیلو؛ وزن بعد از زایمان: 52 کیلو

قبل و بعد بارداری نداره، همیشه ملکه‌ی زندگیت باش!

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم زهره حاجیلو، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 12 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 87 کیلو؛ وزن نهایی: 75 کیلو

به دوران اوج زیبایی و خوش هیکلی خودم برگشتم

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم رویا طلوع، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 9 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 84 کیلو؛ وزن نهایی: 75 کیلو

احساس کردم بعد از گرفتن این رژیم مرگ در انتظارمه

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای محمود زمانی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 46 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 130 کیلو؛ وزن نهایی: 84 کیلو

سربازی که رفتم همه چی خراب شد

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم نرگس رحمانی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 11 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 77 کیلو؛ وزن نهایی: 66 کیلو

لیگ لاغری من رو از عذاب نجات داد

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم مریم شایانفر، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 38 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 104 کیلو؛ وزن نهایی: 65 کیلو

هدفم از کاهش وزن، رسیدن به یک عدد نبود!

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای مصطفی جوانشیر، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 39 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 126 کیلو؛ وزن نهایی: 87 کیلو

سراغ هر رژیمی می‌رفتم از گرسنگی تلف می‌شدم

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای جواد اصفهانی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 17 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 102 کیلو؛ وزن نهایی: 85 کیلو

به معنای واقعی کلمه زشت شده بودم

ادامه مطلب