رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

مصاحبه با آقای علی اصغر شریعتی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 45 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 136 کیلو؛ وزن نهایی: 91 کیلو

برای تغییر بدن اول باید ذهنت رو تغییر بدی

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای حمید علوی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 80 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 159 کیلو؛ وزن نهایی: 79 کیلو

همه بهم می‌گفتن: “حمید خودتی؟”

ادامه مطلب

این بار تو فرصت‌ها رو بساز!

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم سمیرا حاجیزاده، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 21 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 73 کیلو؛ وزن نهایی: 52 کیلو

با رژیم دکتر کرمانی کم‌کاری تیروئید رو شکست دادم

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای مهدی زینلی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 17 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 112 کیلو؛ وزن نهایی: 95 کیلو

رویاهات رو برای دیگران تعریف نکن، نشونشون بده

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای حسن جعفر، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 38 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 129 کیلو؛ وزن نهایی: 91 کیلو

مرگ رو به چشم خودم دیدم

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم فاطمه نورمحمدی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 26.5 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 114.5 کیلو؛ وزن نهایی: 88 کیلو

بدم می‌اومد تو آینه به خودم نگاه کنم

ادامه مطلب
سید حمید بایگان، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 29 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 113 کیلو؛ وزن نهایی: 84 کیلو

فکر کردن به پیوند کبد همه وجودم رو لرزوند

ادامه مطلب

همسرم بهم گفت شبیه اوایل ازدواجمون شدی!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

حس می‌کردم یه کوه از سنگ روی قفسه سینمه!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

نمی‌خواستم باری روی دوش بچه‌هام باشم!

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

به روزهای جوانی و خوش‌تیپیم برگشتم!

ادامه مطلب