سلامتی در ماه رمضان

مشکلات و عوارض روزه داری در ماه رمضان

عوارض روزه داری ؛ در ماه رمضان بسیاری از مسلمانان روزه دار هستند و تا ساعتها از خوردن، نوشیدن، استعمال دخانیات و رابطه جنسی پرهیز می کنند. پژوهش ها نشان دادند به دلیل تغییر در ساعات غذا خوردن، نوع غذاها و مقدار دریافت مایعات افراد ممکن است تاثیرات مثبت و گاهی منفی را تجربه کنند. در […]

ماه رمضان: چه چیزی بخوریم و چه چیزی نخوریم؟

با شروع ماه رمضان بسیاری نگران این هستند که چه غذاهایی مصرف کنند از چه غذاهایی دوری کنند. جهت برطرف کردن سوالات نظر چند متخصص را پرسیده ایم: 1- سه چیز که هنگام روزه داری باید مد نظر قرار دهیم چیست؟ تامین آب بدن خواب: حداقل 6 ساعت در روز بخوابید پرهیز از خوردن تمام […]