فکر مثبت

اتفاقات مثبت

مثبت فکر  کنید اتفاقات مثبت حتما اتفاق خواهد افتاد…

اگر می خواهید وزنتان را کم کنید، ابتدا ذهنیت خود را تغییر دهید

آیا تا به حال شنیده اید که ذهنیت مثبت، باعث موفقیت می شود؟ متاسفانه رویا پردازی و تفکر مثبت درباره سالم بودن، نتوانست جلوی پر خوری ام را بگیرد. بسیاری از افرادی که می خواهند وزن کم کنند و سالم شوند، انگیزه بالایی برای اهدافشان دارند و برای اینکه انگیزه را در خود افزایش دهند، […]