مصاحبه با رکورددار

هیچ چیز لذت بخش تر از ارقام ترازو نیست!

خانم سکینه غلامی وزن اولیه: ۹۳ کیلوگرم وزن پایانی: ۵۵ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۳۸ کیلوگرم خانم سکینه غلامی، ساکن استان مازندران و جدیدترین رکورددار سایت دکتر کرمانی است که توانسته در طول یک سال، ۳۸ کیلوگرم کاهش وزن داشته باشد. وی می گوید: قبل از رژیم دکتر کرمانی توانسته بودم با ورزش شدید، ۱۴ […]