موفقیت در رژیم لاغری

لاغری با رژیم دکتر کرمانی خیلی آسان است و تو هم می توانی

شهلا جمال پور ۳۹ ساله از خوزستان وزن اولیه ام ۱۱۴ کیلوگرم بود که الان ۷۴٫۵۰۰ کیلوگرم شده ام. با رژیم غذایی آنلاین دکتر کرمانی موفق شدم که چهل کیلوگرم کاهش وزن داشته باشم. هنوز هم می خواهم ادامه دهم تا بعد از آن وزنم را تثبیت کنم. در دوران مدرسه یعنی سوم دبیرستان اولین […]