ورزش ذهن

در یک چشم بهم زدن توان ذهنی خود را تقویت کنید

شایع است که با بالا رفتن سن تمرکز، حافظه و به طور کلی قدرت ذهنی مان به خوبی گذشته نباشد. با این حال محققان در تحقیقات خود متوجه شدند که: پایین آمدن توان ذهنی تا حدود کمی به سن مربوط است و بیشتر به سبک زندگی مان بازمی گردد. مغز مانند دیگر ارگان های بدن […]