وزن

صحبت با کودکان درباره وزن: باید و نبایدها

وزن موضوع بسیار حساسی است، مخصوصا زمانی که کودک نیز درگیرش باشد. چه فرزندتان چاق باشد چه لاغر باشد و یا خودتان فکر کنید که او تصور منفی از بدنش دارد، مشکل است بدون اینکه گیجشان کنیم یا اوضاع را بدتر کنیم درباره مشکل وزنشان صحبت کنیم. در واقع کودکان حتی زمانی که والدینشان نمیبینند […]