پریودی

علائم تخمک بارور شده چیست؟

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که علائم تخمک بارور شده چیست؟ یا اینکه فرایند تخمک گذاری چگونه است و اگر تخمک ها بارور نشوند چطور به قاعدگی منجر می شوند؟ چرخه قاعدگی در یک دوره ۲۸ روزه انجام می شود و خانم های سراسر جهان هر ماه چرخه قاعدگی را تجربه […]