پیروزی

نقشه راه تغییر ؛ چراغ راهنمایی یادگیری از شکست ۲

چراغ راهنمایی یادگیری از شکست ۲ ؛ چگونه شکست های خود را به پیروزی تبدیل کنیم؟   فایل صوتی شماره ۲۲ نقشه راه تغییر ؛ چراغ راهنمایی یادگیری از شکست ۲   در مبحث قبلی درباره موفقیت در مشکلات و نپذیرفتن شکست صحبت کردیم و یاد گرفتید که برای مقابله با مشکلات زمان خاصی را در نظر […]

پیروزی خیلی خیلی شیرینه

پیروزی خیلی خیلی شیرینه ، مزه اون بهتر از هر شیرینیه که تا حالا خوردی …