ژن

آیا ژن چاقی و لاغری وجود دارد؟

آیا ژن ها می توانند کاری کنند که حس کنیم چاقیم؟ وجود ژن چاقی و لاغری سوالی است که پژوهشگران (دانشگاه کلرادو بولدر) مطرح کردند. آنها در تحقیق جدیدشان به این موضوع پرداختند که چه مقدار از شناخت وزن ریشه در DNA دارد. پژوهشگران دریافتند وضعیت درک وزن تا حدود ۴۷ درصد ارثی است و […]

ژن ها می توانند کاری کنند که حس کنیم چاقیم؟

ژن ها می توانند کاری کنند که حس کنیم چاقیم؟ این سوالی است که محققان دانشگاه کلرادو بولدر مطرح کرده اند. آنها در تحقیق جدیدشان به این موضوع پرداخته اند که چه مقدار از شناخت وزنیمان ریشه در DNA دارد. آنها تخمین می زنند وضعیت درک وزن تا حدود ۴۷ درصد ارثی است و تاثیر […]