گرسنگی

گرسنگی زاییده ذهن

احساس گرسنگی واقعی به دلیل سیستم های بیولوژیکی متفاوت در بدن شکل می گیرد. در مغزتان سیگنال های گرسنگی و سیری از دو مرکز عصبی در هیپوتالاموس که رفتارهای غذا خوردن را کنترل می کند می آید: هیپوتالاموس جانبی و هیپوتالاموس شکمی. هپوتالاموس جانبی به هرگونه تحریک داخلی و خارجی که باعث احساس گرسنگی می […]

چرا هنگام گرسنگی عصبی می شویم؟

چند سال پیش در یک روز دلپذیر پائیزی، همسر الان من ( نمی دانم بعد از آن ماجرا چرا باز قصدش برا ازدواج با من تغییر نکرد ) مرا کنار جاده منتظر نگه داشت، از دیدن یک مسابقه می آمدیم و من به شدت گرسنه بودم. واکنش من به این انتظار خیلی بدتر از آن […]

لاغر شدن بدون احساس گرسنگی

  لینک دانلود