ثبت نام و دریافت رژیم غذایی راهنمای ثبت نام 32143-025

هرکسی از رژیم دکتر کرمانی پیروی کند، حتما نتیجه می گیرد

مصــاحبه اختصاصی

با آقای سید محمد میر شریفی

جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی


سید محمد میر شریفی، 29 ساله و ساکن استان تهران، از رکوردداران سال گذشته رژیم دکتر کرمانی است که موفق شده با استفاده از این رژیم، 53 کیلوگرم کاهش وزن داشته باشد.


وزن اولیه: 145 کیلو گرم

وزن پایانی: 92 کیلو گرم

میزان کاهش وزن: 53 کیلو گرم

آقای میر شریفی مشکلات جسمی و تنفسی و نگاه بد دیگران به فرد چاق را از جمله دلایل رژیم گرفتن خود عنوان می کند.


وی بهترین روش لاغری را رژیم دکتر کرمانی می داند و می گوید هرکسی از این رژیم پیروی می کند، حتما نتیجه می گیرد.