رژیم بگیرید تا اعتماد به نفستان از ۱۰۰، به هزار برسد!

مصــاحبه اختصاصی

با آقای امین طاهری

جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی


آقای امین طاهری، ۲۵ ساله و ساکن استان تهران از رکوردداران سایت دکتر کرمانی است که موفق شده است با استفاده از رژیم به اندام، ۶۲ کیلوگرم کاهش وزن داشته باشد.
آقای طاهری انگیزه رژیم گرفتن خودش را هیکل خیلی بد و نارضایتی اش از چاقی عنوان می کند.


وزن اولیه: ۱۳۰ کیلو گرم

وزن پایانی: ۶۸ کیلو گرم

میزان کاهش وزن: ۶۲ کیلو گرم

رژیم دکتر کرمانی بسیار راحت است و من هنوز هم عادت دارم همه غذاها را قبل از خوردن وزن کنم.


وی می گوید: رژیم دکتر کرمانی بسیار راحت است و من هنوز هم عادت دارم همه غذاها را قبل از خوردن وزن کنم.برای آشنایی بیشتر با آقای طاهری، گفت و گوی تصویری ما را با ایشان تماشا کنید.
امیدواریم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.

۴٫۵/۵ - (۲ امتیاز)
ارتباط مستقیم