رکوردداران

اولین باری که عدد روی ترازو را دیدم باور نمی شد که لاغر شدم

اولین باری که عدد روی ترازو را دیدم باورم نمی شد که لاغر شدم مصــاحبه اختصاصی با گیتا محترمی جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی گیتا محترمی 30 ساله از استان البرز هستم. وزن اولیه ام 105 کیلوگرم بود و الان به 75 کیلوگرم رسیدم. رژیم دکتر کرمانی کمک کرد در طول 11 ماه 30 [...]

در رژیم غذایی دکتر کرمانی خبری از داروهای لاغری نیست

در رژیم غذایی دکتر کرمانی خبری از داروهای لاغری نیست مصــاحبه اختصاصی با حمیدرضا عرب دیزجی جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی حمیدرضا عرب دیزجی 24 ساله از استان گرگان هستم. وزن اولیه ام 145 کیلوگرم بود که اکنون به 103 کیلو رسیدم. به کمک رژیم غذایی دکتر کرمانی موفق شدم 42کیلوگرم از وزنم را [...]

رژیم غذایی دکتر کرمانی برای مواقع گرسنگی هم برنامه ریزی داشت

رژیم غذایی دکتر کرمانی برای مواقع گرسنگی هم برنامه ریزی داشت مصــاحبه اختصاصی با رعنا پیغامی جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی رعنا پیغامی 21 ساله از استان آذربایجان شرقی هستم. وزن اولیه ام 98 کیلوگرم بود که با کمک رژیم دکتر کرمانی به وزن 64 کیلو رسیدم. به کمک برنامه غذایی دکتر کرمانی در [...]

با وجود رژیم دکتر کرمانی اصلا نگران بازگشت وزنم نیستم

با وجود رژیم دکتر کرمانی اصلا نگران بازگشت وزنم نیستم مصــاحبه اختصاصی با فاطمه صمدی جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی فاطمه صمدی 37 ساله از تهران هستم. وزن اولیه ام 107 کیلوگرم بود که به کمک رژیم غذایی دکتر کرمانی به وزن 63 کیلوگرم رسیدم. 9 ماه طول کشید ولی ارزشش را داشت چون [...]

دیگر از بودن در جمع خجالت نمی کشیدم

مصــاحبه اختصاصی با سحر صالح نیا جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی سحر صالح نیا 26 ساله از تهران هستم. وزن اولیه ام 101.600 کیلوگرم بود که الان به 71 کیلوگرم رسیدم. به کمک رژیم غذایی دکتر کرمانی موفق شدم 30 کیلوگرم از وزنم را کاهش دهم و هنوز 6 کیلوی دیگر باید کم کنم [...]

با رژیم غذایی دکتر کرمانی عادات بد غذایی را اصلاح کردم

مصــاحبه اختصاصی با سهیل آدینه جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی وزن اولیه ام 132 کیلوگرم بود که الان 89 کیلوگرم هستم. به کمک رژیم غذایی دکتر کرمانی موفق شدم در طول 8 ماه 43 کیلوگرم از وزنم را کاهش دهم و به تناسب اندام برسم. تمام اعضای خانواده ام وزن نرمالی داشتند و تنها [...]

کاهش وزن خیلی ساده تر از آن چیزی بود که فکر می کردم

کاهش وزن خیلی ساده تر از آن چیزی بود که فکر می کردم مصــاحبه اختصاصی با آزاده عصاریان جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی آزاده عصاریان 41 ساله از استان تهران هستم. وزن اولیه ام 5/101 کیلوگرم بود و الان 5/69 کیلوگرم هستم. به کمک رژیم غذایی دکتر کرمانی موفق شدم 32 کیلو کم کنم [...]

اطرافیانم باور نمی کردند که فقط با رژیم غذایی بتوان لاغر شد

اطرافیانم باور نمی کردند که فقط با رژیم غذایی بتوان لاغر شد مصــاحبه اختصاصی با جمیله عاشوری جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی جملیه عاشوری 51 ساله از گیلان هستم. وزن اولیه ام 97 کیلوگرم بود که الان 73 کیلوگرم هستم. با کمک رژیم غذایی دکتر کرمانی موفق شدم 24 کیلوگرم وزن را کاهش دهم [...]

دیگر نگران چاق شدنم نیستم

دیگر نگران چاق شدنم نیستم مصــاحبه اختصاصی با سحر نیک پور جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی سحر نیک پور 32 ساله از گرگان هستم. وزن اولیه ام 86.5 کیلوگرم بود و با رژیم غذایی دکتر کرمانی موفق شدم به وزن 62 کیلوگرم برسم. به کمک رژیم غذایی دکتر کرمانی موفق به کاهش 24 کیلوگرم [...]

با رژیم غذایی دکتر کرمانی محدودیت در اندازه غذاها ندارید

با رژیم غذایی دکتر کرمانی محدودیت در اندازه غذاها ندارید مصــاحبه اختصاصی با مهدی جامعی جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی مهدی جامعی 25 ساله از استان سیستان و بلوچستان هستم. وزن اولیه ام 108 کیلوگرم بود که در مدت 4 ماه با رژیم غذایی دکترکرمانی به 85 کیلوگرم رسیدم. در مدت 4 ماه، 23 [...]

با رژیم غذایی دکتر کرمانی با عشق به مهمانی ها می روم

با رژیم غذایی دکتر کرمانی با عشق به مهمانی ها می روم مصــاحبه اختصاصی با شیوا ظهرابی جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی شیوا ظهرابی 29 ساله از خرم آباد هستم. وزن اولیه ام 94.5 کیلوگرم بود و الان به کمک رژیم غذایی دکتر کرمانی 73.5 کیلوگرم شدم. به کمک رژیم غذایی دکتر کرمانی در [...]

تمام موادغذایی در رژیم غذایی دکتر کرمانی وجود دارد

تمام موادغذایی در رژیم غذایی دکتر کرمانی وجود دارد مصــاحبه اختصاصی با مریم آذری جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی مریم آذری 38 ساله از استان خراسان شمالی، بجنورد هستم. وزن اولیه ام 106 کیلوگرم بود که با رژیم غذایی دکتر کرمانی توانستم به وزن 86 کیلوگرم برسم. در طول رژیم غذایی دکتر کرمانی موفق [...]