رکوردداران قدیم

رژیم دکتر کرمانی شما را به آرزویتان می رساند!

ادامه مطلب

با روش دکتر کرمانی اصلا سختی نمی کشید

ادامه مطلب

در تقویمی ثبت کردم که من می توانم

ادامه مطلب

من همیشه از ترازو فرار می کردم

ادامه مطلب
رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی

با انرژی و اعتماد به نفس بالا لباس می پوشم

ادامه مطلب

شیرین ترین خاطره ام، دریافت هدیه از دکتر کرمانی است…

ادامه مطلب

بخاطر چاقی به شدت افسرده و منزوی شده بودم

ادامه مطلب

از اضافه وزنم احساس نگرانی داشتم و خجالت می کشیدم

ادامه مطلب

با اراده قوی تر اقدام کردم و موفق شدم

ادامه مطلب

مصاحبه با خانم فریبا علیپور با کاهش وزن 22 کیلوگرم

ادامه مطلب

مصاحبه با آقای علی آرامی – کاهش وزن 67 کیلوگرم

ادامه مطلب
رکورددار کاهش وزن

مصاحبه با خانم فاطمه حسینی با کاهش وزن 55 کیلوگرم

ادامه مطلب