رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

حمید جافری رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 133 کیلوگرم وزن پایانی: 96 کیلوگرم کاهش وزن: 37 کیلوگرم

تغییر از بشقاب غذامون شروع می‌شه!

ادامه مطلب
احمد علی حفیظی رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 123.5 وزن پایانی: 101 میزان کاهش وزن: 22.5

دوست دارم دکتر کرمانی عکس لاغریم رو ببینه!

ادامه مطلب
محمد بوریایی رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی وزن اولیه: 90 کیلو گرم وزن پایانی: 76 کیلوگرم میزان کاهش وزن: 14 کیلو

ذائقه‌ها تو رژیم دکتر کرمانی حرف اول رو می‌زنه!

ادامه مطلب
لیلا ابیضی رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 97 کیلوگرم وزن پایانی: 67 کیلو گرم میزان کاهش وزن: 30 کیلو

وقتی خودمو تو آینه می‌بینم، کیف می‌کنم

ادامه مطلب
شیرین احمدی رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی وزن اولیه: 132 کیلو وزن پایانی: 104 کیلو کاهش وزن: 28 کیلو

وقتی بقیه تونستن چرا من نتونم؟

ادامه مطلب
علی قربانی رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی وزن اولیه: 105 کیلو وزن پایانی: 70 کیلو کاهش وزن: 35 کیلو

به لطف رژیم دکتر کرمانی از عمل جراحی خلاص شدم!

ادامه مطلب
هادی بیدار رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 95 کیلو وزن پایانی: 82 کیلو کاهش وزن: 13 کیلو

رژیم دکتر کرمانی بهترین اتفاق زندگیم بود!

ادامه مطلب
کارولین عاشق رکورددار دکتر کرمانی وزن قبل از رژیم: 74 کیلو وزن پایانی: 62 کیلو کاهش وزن: 12 کیلو

آمادگی ذهنی، اولین قدم رژیمه!

ادامه مطلب
ناصر سرپرست پور رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه 129 کیلو وزن پایانی: 99 کیلو- میزان کاهش وزن 30 کیلو

تو رژیم دکتر کرمانی همه‌چی می‌تونستم بخورم، حتی کله پاچه!

ادامه مطلب
سارا شهباز پور رکورددار دکتر کرمانی وزن اولیه: 105 وزن پایانی: 83 میزان کاهش وزن: 22 کیلو

با رژیم دکتر کرمانی راهمو پیدا کردم!

ادامه مطلب
سمیه تاجدار رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی وزن اولیه: 78 وزن پایانی:59 کاهش وزن: 19 کیلو

فکر می‌کردم از عهده‌ش برنمیام!

ادامه مطلب
زینت فراستیان رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی وزن اولیه 81 کیلو وزن پایانی 65 کیلو کاهش وزن 16 کیلو

وقتی می‌رفتم خرید روم نمی‌شد سایزمو بگم

ادامه مطلب