رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

سمیه رستگاری رکورددار دکتر کرمانی

به حرف دکتر کرمانی ایمان دارم

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم وحیده مصطفی لو، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 20 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 97 کیلو؛ وزن نهایی: 77 کیلو

بالاخره تونستم خودم رو دوست داشته باشم

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای تاده اجاقلیان، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با39 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 131 کیلو؛ وزن نهایی: 92 کیلو

به خاطر اضافه وزن، هیچ حقی برای انتخاب لباس نداشتم.

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای محمد پروان، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 39 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 126 کیلو؛ وزن نهایی: 87 کیلو

به یک تغییر عجیب و غریب خوب نیاز داشتم

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم سارا جویا، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 24 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 92 کیلو؛ وزن نهایی: 68 کیلو

عمه من سه ساله که از چاقی فلج شده!

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم اله ولیزاده، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 20 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 85 کیلو؛ وزن نهایی: 65 کیلو

زانودرد باعث شد دست از پرخوری بردارم.

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای آرمان گرگینی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 38 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 127 کیلو؛ وزن نهایی: 89 کیلو

تو مهمونی و سفر رژیمم رو با خودم می‌بردم

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای محمدرضا حسین زاده، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 26 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 168 کیلو؛ وزن نهایی: 142 کیلو

قبل از اینکه کوه بیماری‌ها بشم، دکتر کرمانی به دادم رسید!

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم زینب هیزمی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 25 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 126 کیلو؛ وزن نهایی: 101 کیلو

به خاطر اضافه وزن از زیارت امام حسین محروم شدم!

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای ساسان تاکی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 30 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 115 کیلو؛ وزن نهایی: 85 کیلو

حالا دیگه عاشق خودم هستم

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم زهرا تیموری، رکورددار رژیم بارداری دکتر کرمانی با 1 کیلو کاهش وزن | وزن قبل از باداری: 53 کیلو؛ وزن بعد از زایمان: 52 کیلو

قبل و بعد بارداری نداره، همیشه ملکه‌ی زندگیت باش!

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم زهره حاجیلو، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 12 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 87 کیلو؛ وزن نهایی: 75 کیلو

به دوران اوج زیبایی و خوش هیکلی خودم برگشتم

ادامه مطلب