رکورددار کاهش وزن دکتر کرمانی

مصاحبه با خانم زهره حاجیلو، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 12 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 87 کیلو؛ وزن نهایی: 75 کیلو

به دوران اوج زیبایی و خوش هیکلی خودم برگشتم

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم رویا طلوع، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 9 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 84 کیلو؛ وزن نهایی: 75 کیلو

احساس کردم بعد از گرفتن این رژیم مرگ در انتظارمه

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای محمود زمانی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 46 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 130 کیلو؛ وزن نهایی: 84 کیلو

سربازی که رفتم همه چی خراب شد

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم نرگس رحمانی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 11 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 77 کیلو؛ وزن نهایی: 66 کیلو

لیگ لاغری من رو از عذاب نجات داد

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم مریم شایانفر، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 38 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 104 کیلو؛ وزن نهایی: 65 کیلو

هدفم از کاهش وزن، رسیدن به یک عدد نبود!

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای مصطفی جوانشیر، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 39 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 126 کیلو؛ وزن نهایی: 87 کیلو

سراغ هر رژیمی می‌رفتم از گرسنگی تلف می‌شدم

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای جواد اصفهانی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 17 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 102 کیلو؛ وزن نهایی: 85 کیلو

به معنای واقعی کلمه زشت شده بودم

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای علی اصغر شریعتی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 45 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 136 کیلو؛ وزن نهایی: 91 کیلو

برای تغییر بدن اول باید ذهنت رو تغییر بدی

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای حمید علوی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 80 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 159 کیلو؛ وزن نهایی: 79 کیلو

همه بهم می‌گفتن: “حمید خودتی؟”

ادامه مطلب

این بار تو فرصت‌ها رو بساز!

ادامه مطلب
مصاحبه با خانم سمیرا حاجیزاده، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 21 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 73 کیلو؛ وزن نهایی: 52 کیلو

با رژیم دکتر کرمانی کم‌کاری تیروئید رو شکست دادم

ادامه مطلب
مصاحبه با آقای مهدی زینلی، رکورددار رژیم لاغری دکتر کرمانی با 17 کیلو کاهش وزن | وزن اولیه: 112 کیلو؛ وزن نهایی: 95 کیلو

رویاهات رو برای دیگران تعریف نکن، نشونشون بده

ادامه مطلب