چاقی شکم

لاغری شکم و پهلو با ۳۰ روش در ۱۰ روز | ۱۳ خوراکی برای لاغری شکم

همین هفته ی پیش بود که دوستم آزاده زنگ زد و برای عروسیش دعوتم کرد. با کلی ذوق و شوق رفتم سراغ کمدم و یکی از اون لباسایی که خیلی دوسش داشتمو در آوردم. خوب شد به ذهنم رسید قبل از عروسی یه بار تو خونه امتحانش کنم وگرنه آبروم می رفت. شروع کردم به […]