آب شدن چربی شکم

راه های ساده و علمی برای آب کردن چربی شکم

چربی شکم چون ظاهر بدی دارد مشکل به حساب نمی آید. وجود چربی زیاد در قسمت شکم با بیماری هایی نظیر دیابت نوع۲ و بیماری های قلبی ارتباط دارد به همین دلیل آب کردن چربی های شکم برای سلامت مفید است و سبب افزایش طول عمر می شود. چربی شکم معمولا با اندازه گیری دور […]